Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Ełk Nr VIII/59/2015 z dnia 27 marca 2015 roku

1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,20 zł miesięcznie za osobę – odpady niesegregowane (zmieszane);
2) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6,30 zł miesięcznie za osobę – odpady zbierane w sposób selektywny.

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia