Stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi 42,1894 zł za 1 ha fizyczny lasu.

UWAGA! Stawkę podatku leśnego ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 22 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1028). Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 191,77 zł za 1 m³.

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia