Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Sprawy urzędowe załatwisz przez internet

29 stycznia 2018, godz. 7:37

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski podpisał z władzami województwa umowę o dofinansowanie projektu: „E-administracja w Gminie Ełk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.

– Trzeba iść z duchem czasu, z rozwijającą się technologią i internetem i starać się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy wkrótce będą mogli bardzo wiele spraw załatwić elektronicznie – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – W ramach projektu zaplanowaliśmy uruchomienie portalu, udostępniającego na początku dwanaście e-usług. W ten sposób zwiększamy dostępność urzędu dla obywatela i przedsiębiorcy oraz umożliwiamy załatwienie spraw od początku do końca przez internet. Oszczędzimy w ten sposób czas petentów w kontaktach z administracją samorządową

E-usługi będą obejmowały na początku:

 • Serwis e-podatki – rozwiązanie będzie dostarczało informacji o opłatach lokalnych oraz pozwalało na dokonywanie e-płatności. System będzie także zintegrowany z ePUAP-em w zakresie mechanizmu autoryzacji, komunikacji z systemem kont użytkowników oraz obsługą profilu zaufanego.
 • Deklaracja/informacja podatkowa (podatek rolny, leśny, nieruchomości, środki transportu).
 • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.
 • Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
 • Wniosek – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego.
 • Wniosek o objęcie patronatem honorowym imprezy.
 • Wniosek o dofinansowanie imprezy.
 • Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Ełk (wraz z projektem użycia herbu).
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonanie przyłącza do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 • Wniosek o podjęcie interwencji w zakresie ochrony środowiska.
 • Wniosek o przyjęcie na staż/wolontariat/praktykę.

Uruchomiony zostanie także System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, co usprawni pracę urzędu.
– Jest to odpowiedź na konieczność zapewnienia możliwości pracy elektronicznej po stronie urzędu, do którego spływać będą sprawy internetowo – informuje Tomasz Osewski. – System umożliwi zarządzanie korespondencją, dokumentami, projektami, poleceniami, terminami i czasem pracy pracowników, tworząc centralną, uporządkowaną bazę informacji oraz dokumentów.

System zapewni pracownikom dostęp do umów, procedur wewnętrznych, korespondencji oraz dokumentów, a także kontrolował będzie obieg dokumentów, stan realizacji procesów, usprawniając w ten sposób obsługę klientów.

Wartość projektu to 552 189,77 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 466 360,80 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019.

 

image_pdfimage_print

Wybieram wybory zgłoś awarię Zaproszenie na Dożynki 2018 ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy