Specjaliści dyskutowali o metodach pomocy osobom starszym – pierwsze działania w projekcie Litwa-Polska

10 marca 2017, godz. 11:51 (Aktualizacja: 28 czerwca 2017, godz. 20:51)

Ruszyła realizacja projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” realizowanego z Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest przez Gminę Ełk w partnerstwie z samorządem Varena z Litwy oraz Gminą Suwałki.

Pierwszym z etapów realizacji projektu było spotkanie partnerów w litewskim mieście Varena, w którym na zaproszenie wójta Tomasza Osewskiego, udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji i innych inicjatyw obywatelskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NGO, trenerzy sportowi oraz specjaliści z zakresu kinezyterapii z Gminy Ełk, Suwałk i rejonu Varena. Gmina Ełk reprezentowana była przez LUKK Ełk, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej, Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku. Prelegentką z zakresu zdrowia była prof. dr hab. Diana Reklaitiene z Litewskiego Uniwersytetu Sportu w Kownie.

Uczestnicy wspólnie przedyskutowali problem braku aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Celem głównym prowadzonych rozmów było opracowanie metodologii dotyczącej programu ćwiczeń przeciwdziałających chorobom podeszłego wieku.

Dzięki zaangażowaniu uczestników ze strony wszystkich partnerów, udało się wstępnie opracować założenia do metodologii, które zostaną wykorzystane podczas zaplanowanych w ramach projektu działań.

 

PROGRAM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA ZDROWEGO STARZENIA SIĘ:

Metodologia_PL

 

image_pdfimage_print

Zaproszenie na Dożynki 2018 Oświetlenie uliczne zgłoś awarię ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy