Skarby Europy zaklęte w szkle - zaproszenie do konkursu


Tradycja robienia przetworów w warunkach domowych jest w Polsce bardzo długa. Marynuje się dynię i grzyby, kisi ogórki i kapustę, z owoców przygotowuje kompoty i dżemy, a z mięsa – konserwy. Korzystając ze sprawdzonych przepisów mam i babć zamykamy smaki mijającego lata w słojach, by cieszyć się nimi w ciągu zimy i na przedwiośniu. 

Teraz można połączyć przyjemne z pożytecznym. Zapraszamy do udziału w konkursie „Skarby Europy zaklęte w szkle”! Celem konkursu jest promocja przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych lub wyprodukowanych na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, promocja tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego.

Przetwory domowe będą oceniane w następujących kategoriach: I – domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.); II – domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne); III – domowe przetwory mięsne i rybne.

Konkurs jest skierowany do mieszkańców województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich, oraz przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z ww. województw.

Wyłonionym laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe w każdej z czterech kategorii: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł, wyróżnienie 100 zł. Harmonogram konkursu: do 11 września 2019 r. – przesyłanie zgłoszeń, do 23 września 2019 r. – wyłonienie uczestników konferencji, 1-3 października 2019 r. – konkurs i konferencja. Konkurs jest integralną częścią konferencji, która odbędzie się w dniach 1-3 października 2019 r. w Olsztynie w ramach operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”.

Organizatorami konkursu są: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie i w Olecku, Pomorska Izba Rolnicza, Podlaska Izba Rolnicza, Mazowiecka Izba Rolnicza.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/skarby-europy-zaklete-w-szkle-zaproszenie-do-konkursu/