Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

SERWER SMS

2 lutego 2018, godz. 20:08 (Aktualizacja: 16 stycznia 2019, godz. 21:42)

Zachęcamy mieszkańców do zgłoszenia poniżej swojego numeru telefonu i korzystania z bezpłatnego systemu ostrzegania i informowania. Dzięki rejestracji w systemie odbiorca będzie otrzymywał wiadomości na swój telefon z informacjami o tym, co ważnego dzieje się w Gminie Ełk:

 • ostrzeżenia meteorologiczne, awarie (wichury, wypadki, przerwy w dostawie prądu lub wody, itp.),
 • imprezy kulturalne, sportowe,
 • bezpłatne badania lekarskie i programy zdrowotne,
 • przypomnienia o ważnych świętach i wydarzeniach państwowych czy samorządowych.

Zapraszamy chętnych do wpisywania się!

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679       z 27 kwietnia 2017r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L.2016.119.1), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Ełk jest Wójt Gminy Ełk, z siedzibą Urzędu przy ul. T.Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym ul. T. Kościuszki 28A 19-300 Ełk, lub za pomocą adresu e-mail iod@elk.gmina.pl .
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest korzystanie z prowadzonej przez Urząd Gminy Ełk usługi SMS-owy system ostrzegania i informowania mieszkańców Gminy Ełk.
 4. Przetwarzanie, podanych danych, odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
 5. Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Podanie danych wymaganych do realizacji celu określonego w pkt. 3 jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji określonego celu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

image_pdfimage_print

Wybieram wybory zgłoś awarię Zaproszenie na Dożynki 2018 ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy