Samorząd przyjazny seniorom. Gmina Ełk dopłaci do leków


Polepsza się sytuacja materialna Polaków, w tym także seniorów. W tym roku władze państwowe wprowadziły dodatkową emeryturę, która ma być przyznawana co roku w formie „trzynastki”. Rząd wprowadza także rożnego rodzaju programy pomocowe.

Niektóre samorządy uzupełniają programy rządowe, jak choćby Ministerstwa Zdrowia, różnymi inicjatywami. Także i Gmina Ełk wprowadza innowacyjne rozwiązania z myślą o najstarszych mieszkańcach.

– Jednym z priorytetów, jakie założyłem w działalności samorządowej jest pomoc seniorom i cieszę się, że punkt po punkcie udaje się realizować plan pod tym względem – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Przypomnę, że uruchomiliśmy przychodnię gminną, głównie z myślą o najstarszych mieszkańcach. A dzisiaj uchwałą Rady Gminy Ełk wprowadzamy kolejne ułatwienia, które przyniosą oszczędności w portfelach seniorów.

Rada Gminy Ełk jednogłośnie przyjęła „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy”.

– W ten sposób jako pierwsza w Polsce gmina wiejska pomagamy najstarszym mieszkańcom w zakupie leków – mówi Tomasz Osewski.

Program 50 plus jest skierowany do mieszkańców, którzy ukończyli 65 lat i są emerytami lub rencistami.

– Chcemy pomóc tym, którzy naprawdę są chorzy i wydają dużo na leki – mówi Tomasz Osewski. – Na zwrot może liczyć każdy, kto wyda na leki więcej niż 50 zł miesięcznie.

W zależności od dochodów Gmina Ełk dopłaci 200, 300 lub 400 złotych. W projekcie budżetu na przyszły rok zapisano na powyższy cel milion złotych.

W sesji wziął udział m.in. Michał Wypij, doradca premiera RP.
– Pomysł wójta i program, który przyjęła Rada Gminy Ełk to wspaniała inicjatywa – powiedział Michał Wypij, doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Władze Gminy Ełk doskonale uzupełniają socjalne programy rządu. W ślad za gminą wiejską Ełk mogą i powinny iść inne samorządy. Taka współpraca może przynieść wiele korzyści.

 

 

 

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/samorzad-przyjazny-seniorom-gmina-elk-doplaci-do-lekow/