Rusza termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Lecha Kaczyńskiego w Chełchach


Już jutro ruszy poważny remont Szkoły Podstawowej im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach. Dzisiaj (8 lipca 2019 r.) Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski podpisał umowę z Krzysztofem Kulbackim, właścicielem Zakładu Remontowo-Budowlanego z Ełku, który zrealizuje termomodernizację placówki.

Zadanie, które pochłonie blisko 1,2 mln złotych zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– W ramach termomodernizacji budynku przewidziano szereg robót – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Na pierwszy ogień pójdą prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe i demontażowe.
Projekt przewiduje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rur spustowych, rynien, stolarki okiennej i drzwiowej. Wyremontowane zostaną także schody, murki zewnętrzne i pomieszczenia kotłowni.

– Zależy nam, aby dzieci rozpoczęły naukę we wrześniu bez większych przeszkód – dodaje Tomasz Osewski. – Większość prac ma więc zostać wykonana jeszcze w trakcie wakacji. Jedynie prace związane z instalacją sanitarną i kotłownią będą jeszcze prowadzone jesienią. Zgodnie z umową zadanie ma być zrealizowane do połowy października 2019 roku.

 

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/rusza-termomodernizacja-szkoly-podstawowej-im-lecha-kaczynskiego-w-chelchach/