Rusza rekrutacja do przedszkoli


23 lutego 2018 r. w gminnych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego rozpocznie się rekrutacja dzieci w wieku 3-6 lat na nowy rok szkolny 2018/2019. Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki można składać do 15 marca 2018 r. Natomiast deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu należy składać w dniach 14-22 lutego 2018 r.

Kontynuacja:
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do danego gminnego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, tj. obecnie uczęszczających (w roku szkolnym 2017/2018), składają do dyrektora pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/2019:
W rekrutacji uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na obszarze Gminy Ełk, które w roku szkolnym 2017/2018 nie uczęszczają do przedszkoli publicznych.
Kandydaci mieszkający poza obszarem Gminy Ełk mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, będą wolne miejsca.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli/