Rusza konkurs Działaj Lokalnie 2018

16 kwietnia 2018, godz. 8:18 (Aktualizacja: 17 kwietnia 2018, godz. 8:27)

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA ogłasza konkurs Działaj Lokalnie 2018 i zaprasza organizacje i grupy nieformalne do składania wniosków. Termin upływa 21 maja 2018 r. W konkursie Działaj Lokalnie wspierane są projekty społeczne które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia. Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Świętajno i miasto Ełk oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin. Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową (kliknij tutaj). Projekty spełniające w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne otrzymają dofinansowanie do 6 000,00 zł. Planowana pula środków przeznaczona na granty wynosi 57 000,00 zł. Wnioski można składać wyłącznie przez generator wniosków (kliknij tutaj).

Harmonogram konkursu:
– przyjmowanie wniosków – od 9 kwietnia do 21 maja 2018 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków,
– ocena wniosków i ogłoszenie wyników – do 29 maja 2018 r.,
– realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2018 r. (z wyjątkiem projektów realizowanych w gminach: Prostki i Kalinowo. Szczegóły w regulaminie).

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które organizowane będą w każdej gminie powiatu ełckiego i gminie Świętajno; terminy spotkań będą zamieszczane na stronie www.stopa.org.pl oraz na https://www.facebook.com/stopa.elk. Zachęcamy również do konsultacji wniosku u doradców Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA.

Dodatkowych informacji na temat konkursu Działaj Lokalnie 2018 udzielają:
Iwona Olkowicz – tel. 608 305 766 [koordynator „Działaj Lokalnie”], iwona@stopa.org.pl
Kinga Buńda – tel. 733 302 801 [asystentka koordynatora] kinga@stopa.org.pl
Paweł Wilk – tel. 796 538 105 [animator], pawelwilk8@o2.pl
Karol Malinowski – tel. 531 558 580 [animator]

Biuro: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, skrytka pocztowa 114, tel. 733 302 801.
Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Działaj Lokalnie w powiecie ełckim i gminie Świętajno jest realizowany we współpracy z: Powiatem Ełckim, Miastem Ełk, Gminą Kalinowo, Gminą Prostki, Gminą Stare Juchy, Gminą Ełk i Gminą Świętajno.

image_pdfimage_print

Zaproszenie na Dożynki 2018 Oświetlenie uliczne zgłoś awarię ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy