Rękusy na IX Festiwalu Szkoły z Klasą


Delegacja uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach wzięła udział w IX Festiwalu Szkoły z Klasą, który odbył się w Centrum Kreatywności w Warszawie. Było to spotkanie podsumowujące projekty, które prowadzone w szkołach z całej Polski, m.in. „Szkoła z Klasą 2.0”, „Asy Internetu”, czy „Solidarność. Podaj dalej!”.

– Naszą szkołę, poza mną i Elżbietą Napiórkowską – nauczycielką języka angielskiego i plastyki, reprezentowały uczennice: Katarzyna Przybylska, Weronika Szymańska, Anna Gawecka – opowiada Bogumiła Kraśko, szkolny koordynator projektu „Solidarność. Podaj dalej!”. – Zaproszenie do udziału w wydarzeniu było dla nas ogromnym wyróżnieniem, ponieważ, spośród około 100 palcówek realizujących ten projekt, zaproszono tylko 8.

Dwa dni, spędzone w Centrum Kreatywności w Warszawie, obfitowały w inspirujące wydarzenia. Pierwszego dnia wszystkie zaproszone szkoły prezentowały swoje dokonania.
– My także przedstawiliśmy, w jaki sposób pracowaliśmy nad łamaniem stereotypów, propagowaniem tolerancji i empatii – dodaje Kraśko. – Opowiadaliśmy o wybranym zdjęciu i pomagaliśmy redagować pocztówki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również opowiadania, napisane przez reprezentantki naszej szkoły.

Dzień zakończył się podsumowaniem działań. Uczniowie i nauczyciele dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi inicjatyw, które podjęli. Opowiadali o sukcesach, ale i napotkanych trudnościach.
– Drugi dzień rozpoczął się debatą na temat Unii Europejskiej – wspomina Elżbieta Napiórkowska. – Mieliśmy przyjemność rozmawiać z Bartłomiejem Balcerzykiem, szefem działu informacji i komunikacji społecznej z Przedstawicielstwa KE w Polsce oraz Alicją Pacewicz, przewodniczącą Rady Fundacji Szkoła z Klasą. Eksperci odpowiadali na pytania dzieci i młodzieży oraz potwierdzali fakty i obalali mity dotyczące UE. Ta część spotkania zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Ody do radości – hymnu Unii Europejskiej.

W dalszej części uczniowie spotkali się na warsztatach, podczas których projektowali wymarzoną przestrzeń do odpoczynku podczas przerw. Następnie uczyli się rozpoznawać fake newsy, aby móc odpowiednio na nie reagować w realnym życiu. W tym czasie nauczycielki mogły poszerzyć swoje wiadomości z zakresu kultury młodzieżowej (Popkultura w języku młodzieży a edukacja), by lepiej zrozumieć język, jakim posługują się uczniowie. Festiwal zakończył się ewaluacją zaprezentowanych projektów. Okazało się, że wszystkie szkoły, które wzięły udział w tym dwudniowym spotkaniu wyraziły chęć kontynuacji działań.
– My także wróciłyśmy z głową nowych, kreatywnych pomysłów – zapewniają zgodnie obie organizatorki.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/rekusy-na-ix-festiwalu-szkoly-z-klasa/