Rekrutacja do projektu „Własna firma w EGO”

1 marca 2018, godz. 14:57 (Aktualizacja: 1 marca 2018, godz. 14:58)

Od 12 do 23 marca 2018 r. będzie miał miejsce nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własna firma w EGO”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez bezzwrotne wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Projekt jest kierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia spełniających co najmniej jeden z warunków:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niskowykwalifikowane (tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z regulaminem projektu (kliknij tutaj). Formularze będą przyjmowane w okresie naboru w biurze projektu w Gołdapi oraz w biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku. Jednocześnie informujemy, iż zostaną przyjęte wszystkie formularze rekrutacyjne złożone we wskazanym wyżej terminie.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (będący załącznikiem 1 do regulaminu projektu) dostępny jest na stronie internetowej projektu (kliknij tutaj) oraz w biurze projektu i biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym: Biuro Projektu: siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap. Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk, tel. 87/629-02-00.

 

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o rokowaniach Gmina Ełk – piękna i zadbana JPK zgłoś awarię ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy