Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Rekrutacja do projektu. Szkolenie, staż, praca

4 kwietnia 2019, godz. 14:57

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” zaprasza osoby w wieku powyżej 18 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do udziału w projekcie „Pewny sukces z aktywną integracją”. Uprawnione są osoby zamieszkujące powiaty: grajewski, węgorzewski, giżycki, olecki i ełcki.

W ramach projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stowarzyszenie oferuje: specjalistyczne poradnictwo, szkolenia zawodowe, płatny staż zawodowy, pośrednictwo pracy oraz pomoc w podjęciu zatrudnienia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87-565 53 64.

Ważne dokumenty projektowe:

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja

Oświadczenia uczestnika projektu

Oświadczenia

image_pdfimage_print

Andrzej Duda w Chełchach Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Ja w internecie 2019 Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP