Raport o stanie Gminy Ełk za 2018 rok


Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski przedstawił Radzie Gminy „Raport o stanie Gminy Ełk za rok 2018”. Dokument został opracowany zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim i obejmuje realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Zebrane informacje opisują stan Gminy Ełk pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania.

– Tak jak cała poprzednia kadencja samorządu lokalnego, tak i sam 2018 rok był okresem wytężonej pracy dla wszystkich – zarówno dla urzędników, radnych, jak i dla mnie – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Wiele udało nam się przez ten czas zrobić i osiągnąć. Przede wszystkim winien jestem podziękowania ludziom, dzięki którym udało mi się spełnić wszystkie obietnice, z którymi szedłem do wyborów w 2014 roku. Był to jasno określony plan dla gminy i dumny jestem z tego, że wszystkie postulaty zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji.

W debacie nad tym dokumentem mogą wziąć udział radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Ełk została zaplanowana na 28 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej im. Marii i Lecha Kaczyńskich Urzędu Gminy Ełk. Zgłoszenia przyjmowane więc będą do dnia 27 czerwca 2019 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A, w pokoju nr 1 (parter). Formularz zgłoszenia do debaty dostępny poniżej, można go także pobrać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Ełk.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad „Raportem o stanie gminy Ełk za rok 2018”

Raport o stanie Gminy Ełk za rok 2018

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/raport-o-stanie-gminy-elk-za-2018-rok/