Pozytywne emocje po obozie transgranicznym


Zakończył się transgraniczny obóz sportowy kajak polo w Trokach, organizowany w ramach projektu „Zdrowe sąsiedztwo” z programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzieci wróciły do Polski z mnóstwem pozytywnych emocji i już od pierwszych minut spotkania z rodzicami relacjonowały im swoją wyprawę.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/pozytywne-emocje-po-obozie-transgranicznym/