Pomosty do kariery


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku już od 2017 roku realizuje w partnerstwie z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym Sp. z o.o. w Olsztynie projekt „Pomosty do kariery”, współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 15-64 lat, osoby bezrobotne z III profilu, osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie Gminy Ełk.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia, nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej. Działania podejmowane w projekcie wykorzystują innowacyjne i kompleksowe formy wsparcia z zastosowaniem „Metody Pomosty”, nastawione na „oddolne” działania uczestników (miniprojekty), wynikające z rzeczywistych potrzeb oraz potrzeb ich społeczności lokalnych.

Projekt zakłada:

 • szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestników,
 • warsztaty rozwijające kapitał społeczny „Metodą Pomosty”,
 • mini granty (środki finansowe) na realizację działań w środowisku lokalnym,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • coaching w zakresie budowania kapitału społecznego UP,
 • wsparcie psychologiczne,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • warsztaty z udziałem autoprezentacji z udziałem pracodawcy,
 • szkolenia zawodowe.

Zajęcia warsztatowe „Metodą Pomosty” z 3 grupami (28 osób w grupach) prowadzą pracownicy socjalni: Marzanna Ratyńska i Marta Waszkiewicz. Obecnie zajęcia prowadzone są w trzech grupach:

 1. Świetlica wiejska w Kałęczynach (9 uczestników),
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Ełckiej (10 uczestników),
 3. Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach (9 uczestników).
  Zajęcia kolejnej grupy bezrobotnych będą odbywały się w świetlicy wiejskiej w Mostołtach.

Każda grupa realizuje działania w środowisku lokalnym w ramach mini grantu:

 1. Uczestnicy w Nowej Wsi Ełckiej odnawiają pomieszczenie w Gminnej Bibliotece Publicznej, w tym tworzą ścianę magnetyczno – tablicową. Zaplanowane jest też spotkanie wielkanocne dla dzieci w miejscowej szkole (spotkanie będzie m.in. prowadzone przez animatora. Dodatkową atrakcją będą upominki oraz poczęstunek dla dzieci).
 2. Uczestnicy w Kałęczynach planują wyjazd do Teatru Lalek w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie. Na wycieczkę pojadą uczestnicy i ich dzieci oraz członkowie ich rodzin mieszkający na terenie Gminy Ełk.
 3. Uczestnicy w Stradunach odnawiają pomieszczenie w Centrum Kultury Gminy Ełk, malują półki, w tym tworzą ścianę magnetyczno-tablicową. Planują też wziąć udział w Dniu Kobiet organizowanym przez Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach. Dla przybyłych pań przygotowują loterię z własnoręcznie wykonanych upominków. Planowany jest również poczęstunek dla gości.

Należy też wspomnieć, że w ramach projektu realizowane są zajęcia warsztatowe z rękodzieła i decoupage w każdej grupie. Uczestnicy projektu oraz osoby wspomagające własnoręcznie wykonują między innymi: ozdoby wielkanocne, koszyki z decoupage.
Ponadto, wykonane prace będą wyeksponowane na wystawie w Świetlicy wiejskiej w Kałęczynach.

Z uwagi na zainteresowanie mieszkańców gminy Ełk tą formą wsparcia, niebawem rozpocznie się rekrutacja do kolejnej edycji projektu pn „Twoja Mapa Aktywności”. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Kościuszki 28A, II piętro, pokój 21 lub 24.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/pomosty-do-kariery/