Pomost w Sajzach oficjalnie oddany do użytku


Mieszkańcy Gminy Ełk i goście mogą już korzystać z efektów projektu rekreacyjno-turystycznego, zrealizowanego w ramach programu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”.

– Zadanie polegało na zagospodarowaniu miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do rekreacji i integracji mieszkańców, a konkretnie na budowie pomostu na jeziorze Łaśmiady na plaży gminnej w Sajzach – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Pomost ma konstrukcję w kształcie litery „T”, z czego dłuższa część ma 16 m długości. Całkowita wartość zadania wyniosła 29.242,15 zł, z czego kwota 14.242,15 pochodziła ze środków Gminy Ełk, zaś 15.000 zł przekazało Starostwo Powiatowe w Ełku. Oficjalne oddanie do użytku pomostu miało miejsce w poniedziałek, 12 sierpnia.

W otwarciu udział wzięli m.in. Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski, starosta Marek Chojnowski, sekretarz gminy Krzysztof Bronakowski, radni Gminy Ełk, ratownicy z JRW OSP Szeligi, sołtys i mieszkańcy Sajz. Centrum Kultury Gminy Ełk przygotowało z okazji otwarcia ognisko z kiełbaskami.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/pomost-w-sajzach-oficjalnie-oddany-do-uzytku/