Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Podrzucasz odpady? Licz się z konsekwencjami

17 maja 2019, godz. 7:27

Wysokie mandaty i konieczność pokrycia kosztów sprzątania i wywozu śmieci – między innymi z takimi konsekwencjami muszą liczyć się osoby, które podrzucają odpady do pojemników ustawionych na terenie gminy jako tzw. gniazda.

Z informacji pracowników Urzędu Gminy Ełk wynika, że nasilił się problem podrzucania odpadów budowlanych do tzw. gniazd, które są zlokalizowane na terenie gminy. W związku z tym w najbliższym czasie będą przeprowadzone kontrole budów i tych obiektów budowlanych, które nie zostały zgłoszone do systemu odbioru odpadów pod względem posiadania kontenerów lub pojemników na odpady remontowo-budowlane.

Przypomnijmy, że ustawodawca przewidział w przypadku zaśmiecania czy zanieczyszczenia miejsc publicznych, a w szczególności dróg, ulic, placów czy też miejsc rekreacyjnych, karę grzywny do 500 złotych lub karę nagany, zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń. W przypadku skierowania sprawy do sądu należy zaś liczyć się z surowszymi konsekwencjami karno-administracyjnymi, a nawet karą grzywny do 5 tysięcy złotych.

image_pdfimage_print

Woszczele – dożynki 2019 Andrzej Duda w Chełchach Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP