stawki za odpady komunalne


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Ełk Nr VIII/59/2015 z dnia 27 marca 2015 roku

1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,20 zł miesięcznie za osobę – odpady niesegregowane (zmieszane);
2) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6,30 zł miesięcznie za osobę – odpady zbierane w sposób selektywny.

 

stawki za odpady komunalne na 2016 rok

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-ceny-i-stawki/stawki-za-odpady-komunalne/