Stawki opłat w podatku od środków transportowych na 2017 rok ustalone na podstawie Uchwały nr XXXV/258/2016 Rady Gminy Ełk  z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4518).

1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej, niezależnie od ilości osi:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 210,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie 300,00 zł
c) powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie 400,00 zł
d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 500,00 zł

2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, posiadających 2 osie:
a) od 12 ton do poniżej 13 ton 1 100,00 zł
b) od 13 ton do poniżej 14 ton 1 200,00 zł
c) od 14 ton do poniżej 15 ton 1 230,00 zł
d) od 15 ton i powyżej 1 230,00 zł

3) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton posiadających 3 osie:
a) od 12 ton do poniżej 17 ton 700,00 zł
b) od 17 ton do poniżej 19 ton 800,00 zł
c) od 19 ton do poniżej 21 ton 900,00 zł
d) od 21 ton do poniżej 23 ton 1 000,00 zł
e) od 23 ton do poniżej 25 ton 1 550,00 zł
f) od 25 ton i powyżej 1 650,00 zł

4) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, posiadających 4 osie i więcej:
a) od 12 ton do poniżej 25 ton 700,00 zł
b) od 25 ton do poniżej 27 ton 1 020,00 zł
c) od 27 ton do poniżej 29 ton 1 620,00 zł
d) od 29 ton do poniżej 31 ton 2 400,00 zł
e) od 31 ton i powyżej 2 400,00 zł

5) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów niezależnie od ilości osi:
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1 000,00 zł

6) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów posiadających 2 osie:
a) od 12 ton do poniżej 18 ton 1 100,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 25 ton 1 050,00 zł
c) od 25 ton do poniżej 31 ton 1 100,00 zł
d) od 31 ton i powyżej 1 900,00 zł

7) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów posiadających 3 osie i więcej:
a) od 12 ton do poniżej 40 ton 1 700,00 zł
b) od 40 ton i powyżej 2 500,00 zł

8) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, niezależnie od ilości osi:
a) od 7 ton do poniżej 12 ton 90,00 zł

9) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od ilości osi:
a) o liczbie osi – jedna
– od 12 ton do poniżej 18 ton 110,00 zł
– od 18 ton do poniżej 25 ton 320,00 zł
– od 25 ton i powyżej 550,00 zł
b) o liczbie osi – dwie
– od 12 ton do poniżej 28 ton 305,00 zł
– od 28 ton do poniżej 33 ton 840,00 zł
– od 33 ton do poniżej 38 ton 1 270,00 zł
– od 38 ton i powyżej 1 670,00 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej
– od 12 ton do poniżej 38 ton 930,00 zł
– od 38 ton i powyżej 1 300,00 zł

10) Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca 400,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca 700,00 zł

 

stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok

image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia