stawka opłaty miejscowej


Opłata miejscowa na 2017 rok na terenie Gminy Ełk wynosi 2,17 zł.

UWAGA! Obowiązująca stawka na 2017 rok wynika z Uchwały Nr XXXV/259/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4519).

 

stawka opłaty miejscowej na 2016 rok

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-ceny-i-stawki/stawka-oplaty-miejscowej/