Pieniądze na modernizację gospodarstw do wzięcia

23 marca 2016, godz. 8:31 (Aktualizacja: 22 marca 2016, godz. 14:54)

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 29 lutego 2016 roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020. Obszary wsparcia to:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
  • związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D).

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60 proc., ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Nabory wniosków prowadzone będą w ramach ww. obszarów wsparcia w terminie od 31 marca do 29 kwietnia. Wnioski należy składać w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Złożyć go można osobiście lub przez osobę upoważnioną lub wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

Szczegółowe informacje o programiekliknij tutaj

Dodatkowe informacje w oddziałach regionalnych ARiMR i pod nr bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl.

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o rokowaniach Gmina Ełk – piękna i zadbana JPK zgłoś awarię ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy