Harmonogram robót drogowych i pracy Zespołu Usług Gminnych do 17 czerwca

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. opadów atmosferycznych, zbyt dużego [...]  czytaj wiecej

Bezpłatna infolinia oraz punkt konsultacyjny „Bezpieczne Wakacje 2016”

Od środy, 8 czerwca, w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2016” Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie uruchomił bezpłatną infolinię oraz punkt [...]  czytaj wiecej

Ruszyły zapisy na kolonie dla dzieci rolników

Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku przy współudziale z Gminą Ełk organizuje kolonie dla dzieci rolników. Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „Kopernik” w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego [...]  czytaj wiecej

Dzień Dziecka nie musi być tylko 1 czerwca

Wietrzny, niedzielny dzień mieszkańcy Nowej Wsi Ełckiej spędzili razem. Wszystko po to, by uczcić Dzień Dziecka. – Było rodzinnie, wesoło i bardzo energetycznie – mówi Jolanta Grad, sołtys Nowej Wsi [...]  czytaj wiecej

Uczniowie z wizytą w Urzędzie Gminy Ełk

Kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach wraz z Agnieszką Jaszkowską, dyrektor SP i opiekunami: Martą Rózio i Sławomirem Boczkowskim,  odwiedziła Urząd Gminy Ełk. [...]  czytaj wiecej

Eksperci z funduszy unijnych poprowadzą szkolenie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”, które odbędzie się 21 czerwca 2016 r. Spotkanie [...]  czytaj wiecej

Ruszają  bezpłatne szczepienia dla dziewcząt

Gmina Ełk aktywnie wspiera profilaktykę nowotworową w Polsce. W tym roku samorząd sfinansuje po raz kolejny z rzędu szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16 i 18 odpowiedzialnego za [...]  czytaj wiecej

Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk

Pod koniec maja Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk podpisał z Davidem Oniashvili, Burmistrzem Gminy Gori, list intencyjny, który otwiera drzwi do wzajemnej współpracy pomiędzy samorządami. Spotkanie odbyło się w [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i pracy Zespołu Usług Gminnych do 10 czerwca

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. opadów atmosferycznych, zbyt dużego [...]  czytaj wiecej

Działają na rzecz mieszkańców Gminy Ełk

W 2015 roku 55 tys. 400 zł Gmina Ełk przeznaczyła na współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ogólny koszt realizowanych przez organizacje zadań [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

 

 

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia