I Mazurski Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Ełk – czekamy na zgłoszenia!

W niedzielę, 7 sierpnia, o godz. 10 rozpocznie się I Mazurski Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Ełk. W programie turnieju m.in. występ zespołu „Toksycznie Band” oraz wspólny grill. Na zwycięzców [...]  czytaj wiecej

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach

W czwartek, 28 lipca 2016 roku, Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk, ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach, ul. Kościuszki 40, Straduny 19-300 Ełk.  Szczegółowe [...]  czytaj wiecej

Co, kiedy i w jaki sposób, czyli Fundusz sołecki na 2017 rok

Ruszyła procedura naboru wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Aby sołtysi, a co za tym idzie mieszkańcy gminy wiedzieli m.in.  w jaki sposób skorzystać z funduszu i jakie dokumenty [...]  czytaj wiecej

Spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji

W czwartek, 4 sierpnia 2016 o godzinie 12 w Sali konferencyjnej biura LGD „Lider w EGO” w Olecku, ul. Plac Wolności 2, rozpocznie się spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji.   [...]  czytaj wiecej

Zgłoś swoje dziecko na półkolonie

150 miejsc przygotowała Gmina Ełk i Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku na półkoloniach, które rozpoczną się 8 sierpnia i potrwają do 17 sierpnia. W wypoczynku udział wziąć mogą dzieci rolników i dzieci z terenów wiejskich [...]  czytaj wiecej

Delegacja z Gruzji rozpoczęła trzydniową wizytę w Gminie Ełk

Od poniedziałku, 25 lipca, w Gminie Ełk gości po raz pierwszy delegacja z gruzińskiej Gminy Gori, z którą w maju tego roku Gmina Ełk rozpoczęła współpracę. Z wizytą przyjechali: David Oniashvili, Burmistrz Gminy [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 29 lipca

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. opadów atmosferycznych, zbyt dużego [...]  czytaj wiecej

Już za dwa tygodnie rusza Obóz Survivalowo-Militarny

W niedzielę, 7 sierpnia 2016 roku, w Sajzach (gm. Ełk) rozpocznie się tygodniowy Obóz Survivalowo-Militarny „Silna Wola” organizowany przez Gminę Ełk we współpracy z Jednostką Strzelecką 1007 Ełk Związku [...]  czytaj wiecej

UWAGA! Nowy numer telefonu dot. zgłaszania awarii wodno-kanalizacyjnych w Gminie Ełk

Od soboty, 23 lipca 2016 roku, nastąpi zmiana numeru telefonu komórkowego pracownika Urzędu Gminy Ełk przyjmującego zgłoszenia o awariach wodociągowo-kanalizacyjnych na sieci gminnej. Nowy numer telefonu to: 519 130 [...]  czytaj wiecej

Nowy sołtys w sołectwie Przykopka

W sobotę, 16 lipca, mieszkańcy sołectwa Przykopka wybrali nowego sołtysa. Będzie nim Anna Mickiewicz-Kraszewska. Nowa sołtys zastąpi Elżbietę Zubrzycką, która złożyła rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji.  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

 

 

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia