Akcent i Focus zapraszają na Dożynki Gminy Ełk

Gruzińska Gmina Gori partnerem Gminy Ełk! Umowę uroczyście podpisano w sobotę, 10 września

10 września 2016 roku jest szczególnym dniem dla Gminy Ełk i Gminy Gori. Tego dnia, podczas dożynek Gminy Ełk, przedstawiciele obu samorządów, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców, uroczyście podpisali [...]  czytaj wiecej

Marianna Przybyszewska wykonała najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Podczas Dożynek Gminy Ełk rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego. Jury konkursu miało twardy orzech do zgryzienia, ponieważ tegoroczne wieńce zachwycały, zarówno jakością wykonania, jak i użytymi [...]  czytaj wiecej

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty. Wygrała potrawa rodziny Malinowskich!

Pięć rodzin wzięło udział w drugim Konkursie Kulinarnym Gminy Ełk rozstrzygniętym w trakcie sobotnich Dożynek. Mieszkańcy przygotowali różnorodne potrawy. Były dania mięsne, rybne, wegetariańskie, ciasta i desery. [...]  czytaj wiecej

Wsparli finansowo Dożynki Gminy Ełk – DZIĘKUJEMY

SPONSORZY DOŻYNEK GMINY EŁK, STRADUNY, 10 września 2016 r.   STAROSTA POWIATU EŁCKIEGO MAREK CHOJNOWSKI DEVELOPER MIECZYSŁAW WASILEWSKI ORAZ NISSAN WASILEWSKI I SYN ENERGOUTIL SP. Z O.O., NOWA WIEŚ EŁCKA AGRO – LEGA [...]  czytaj wiecej

UWAGA MIESZKAŃCY! W sobotę 10 września awaria w dostawie wody w miejscowości Straduny

Gmina Ełk informuje, że w sobotę, 10 września 2016 roku  ok. godziny  9:00  wystąpiła awaria  w dostawie wody w miejscowości  Straduny. Naprawa potrwa do ok. godziny  15:00. W przypadku trudności czas naprawy może [...]  czytaj wiecej

DRODZY MIESZKAŃCY, JUŻ JUTRO DOŻYNKI GMINY EŁK! Spotykamy się w sobotę w Stradunach

Już w najbliższą sobotę, 10 września, mieszkańcy Gminy Ełk spotykają się w Stradunach, by wspólnie obchodzić Dożynki Gminy Ełk. Uroczystości rozpoczynają się o godz. 10 Mszą Św. polową. Następnie mieszkańcy  i [...]  czytaj wiecej

Zmiana terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Ełk informuje o zmianie terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chrzanowo, stanowiących własność Gminy Ełk. Przetarg odbędzie się 29 września 2016 roku [...]  czytaj wiecej

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 9 września

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. opadów atmosferycznych, zbyt dużego [...]  czytaj wiecej

Uczniowie z Gminy Ełk po wakacjach wrócili do szkół – zobacz galerię zdjęć

W czwartek, 1 września, 1018 uczniów z Gminy Ełk rozpoczęło naukę w szkołach działających na terenie Gminy Ełk. W roku szkolnym 2016/2017 w podstawówkach uczyć się będzie 519 uczniów, z kolei w gimnazjach 284 osób. [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia