Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 19 sierpnia – aktualizacja

PONIEDZIAŁEK – 15.08.2016 r. – wolne WTOREK – 16.08.2016 r. Remont drogi: Brodowo-Kolonia Brodowo, Naprawa znaków drogowych: Chruściele,  Wykszanie poboczy: Lepaki Wielkie, Lepaki Małe.   [...]  czytaj wiecej

Komornik nie zajmie świadczenia 500 plus – prezydent podpisał ustawę

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, która nowelizuje m.in. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie ze zmianami w znowelizowanej ustawie, których inicjatorem był prezydent Duda, pieniądze z programu 500 plus nie [...]  czytaj wiecej

Nauczyciele z Gminy Ełk podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe

W Urzędzie Gminy Ełk odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego sześciu nauczycielom ze szkół na terenie Gminy Ełk. Akty mianowania z rąk Tomasza Osewskiego, Wójta [...]  czytaj wiecej

Właściciele domków letniskowych na terenie Gminy Ełk będą płacić za śmieci

Radni Gminy Ełk na ostatniej sesji Rady Gminy podjęli decyzję, by ustalić nową opłatę za śmieci. Mają ją płacić właściciele m.in. domków letniskowych. – Na terenie Gminy Ełk znajduje się wiele domków [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 12 sierpnia

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. opadów atmosferycznych, zbyt dużego [...]  czytaj wiecej

Świadczenia rodzinne na okres 2016/2017 – ważne informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku – Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego, w związku ze zbliżającym się końcem okresu zasiłkowego 2015/2016 (tj. od 01-11-2015 roku do [...]  czytaj wiecej

Rozpoczął się obóz survivalowo-militarny organizowany przez Gminę Ełk

W niedzielę, 7 sierpnia, w Sajzach rozpoczął się siedmiodniowy Obóz Survivalowo-Militarny „Silna Wola” organizowany przez Gminę Ełk we współpracy z Jednostką Strzelecką 1007 Ełk Związku Strzeleckiego [...]  czytaj wiecej

Można już składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego za okres 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku – Dział świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego, w związku ze zbliżającym się końcem okresu świadczeniowego 2015/2016 (tj. od [...]  czytaj wiecej

Ważne informacje na temat obozu survivalowo-militarnego!

W niedzielę, 7 sierpnia 2016 roku, w Sajzach (gm. Ełk) rozpocznie się tygodniowy Obóz Survivalowo-Militarny „Silna Wola” organizowany przez Gminę Ełk we współpracy z Jednostką Strzelecką 1007 Ełk Związku [...]  czytaj wiecej

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

 

 

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia