Akcent i Focus zapraszają na Dożynki Gminy Ełk

Kolor w czerwieni, kolor w bieli…, czyli Powiatowy Konkurs Recytatorski. Na podium dziewczęta z Gminy Ełk

Już po raz ósmy w Gimnazjum nr 4 w Ełku zorganizowano Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem „Kolor w czerwieni, kolor w bieli”. Do zmagań stanęli uczniowie z Ełku, Nowej Wsi Ełckiej i Olecka, którzy [...]  czytaj wiecej

NOWA, NIŻSZA O 19 PROC. CENA NA DZIAŁKI – przetarg odbędzie się 5 stycznia 2017 roku

Wójt Gminy Ełk ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 2 EŁK 2 miasto Ełk, będących własnością Gminy Ełk, ujawnionych w księdze wieczystej KW [...]  czytaj wiecej

Zapraszamy seniorów z Gminy Ełk do Rady Seniorów – spotkanie w czwartek, 24 listopada

Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” zaprasza aktywnych seniorów, którzy chcą mieć wpływ na tworzenie ofert dla osób starszych, na spotkanie które odbędzie się w czwartek, 24 listopada 2016, o [...]  czytaj wiecej

Dzień Pracownika Socjalnego – Wójt Tomasz Osewski spotkał się z pracownikami GOPS

Co roku, od 16 lat, 21 listopada jest szczególnym dniem dla wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w tym dniu obchodzone jest polskie [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 25 listopada

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. opadów atmosferycznych, zbyt dużego [...]  czytaj wiecej

31 grudnia mija termin złożenia deklaracji w sprawie odpadów – dotyczy właścicieli m.in. domków letniskowych

Urząd Gminy Ełk informuje, że na podstawie uchwały Rady Gminy Ełk nr XXIX/198/2016 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych [...]  czytaj wiecej

Zespół kilkudziesięciu specjalistów wspólnie opracuje cele i działania na najbliższych 10 lat

W środę, 16 listopada 2016 roku, po raz pierwszy spotkał się zespół zadaniowy do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ełk na lata 2017 – 2027. W skład 27- osobowego zespołu wchodzą [...]  czytaj wiecej

Inwestycji w Gminie Ełk ciąg dalszy – zmodernizowano dach i wymieniono okna w świetlicy i kaplicy w Reglu

Mieszkańcy Regla mają powód do zadowolenia. Zakończył się remont w budynku świetlicy wiejskiej i kaplicy. W ciągu niespełna miesiąca zmodernizowano dach budynku i wymieniona okna na strychu. Prace prowadzone były na [...]  czytaj wiecej

Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś Ełcka! Wójt Gminy Ełk zaprasza na spotkanie

Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk,  zaprasza mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Ełcka na spotkanie informacyjne w sprawie sposobu rozliczania należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ełk. [...]  czytaj wiecej

Awaria na sieci w Ełku – mogą być spadki ciśnienia wody i przerwy w jej dostawie na terenie Gminy Ełk

We wtorek, 15 listopada, w związku z poranną awarią wody na sieci PWiK Sp. z o.o.  informujemy, że na terenie Gminy Ełk mogą wystąpić przerwy w dostawie wody i spadki jej ciśnienia. Utrudnienia będą występowały do [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia