Akcent i Focus zapraszają na Dożynki Gminy Ełk

Od stycznia rusza projekt „TIK – TAK – nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów” – Gmina Ełk pozyskała prawie 3 mln zł z funduszy unijnych

Wczoraj, 14 grudnia 2016 roku, zostały opublikowane oficjalne wyniki naboru wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia Mazury na lata 2014-2020. Na liście samorządów, które otrzymają fundusze unijne, [...]  czytaj wiecej

Gmina Ełk przekazała naszej policji 25 tys. zł na zakup nowego radiowozu

Od dzisiaj, 15 grudnia, policjanci z ełckiej komendy mają do dyspozycji dwa nowe samochody. Dziś przed południem odbyło się uroczyste przekazanie radiowozów. Kluczyki do jednego z aut policjantom wręczył Tomasz [...]  czytaj wiecej

Informacje w sprawie planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej w [...]  czytaj wiecej

Kampania „Biała wstążka” za nami – czas na podsumowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku po raz kolejny aktywnie włączył się w Kampanię „Biała Wstążka”. Patronatem honorowym akcję objął Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. Kampania była realizowana na całym świecie od [...]  czytaj wiecej

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 4.4.3 RPO

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 16 grudnia

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. ujemnych temperatur, opadów [...]  czytaj wiecej

Już jutro, w sobotę, 10 grudnia, koncert gruzińskiego chóru w Hotelu Rydzewski – wstęp wolny!

Już w sobotę, 10 grudnia, w Hotelu Rydzewski będzie można na żywo usłyszeć gruziński chór Machabela. To wyjątkowa okazja, by nieco bliżej poznać kulturę gruzińską. W koncercie udział weźmie także kilkuosobowa [...]  czytaj wiecej

Delegacja z gruzińskiej Gminy Gori z kilkudniową wizytą

Po raz kolejny delegacja z Gminy Gori, partnerskiego samorządu gruzińskiego, odwiedziła Gminę Ełk. W pierwszym dniu wizyty goście spotkali się z radnymi Gminy Ełk. Podczas spotkania zaprezentowano wspólnie złożony [...]  czytaj wiecej

Przebudowana została droga osiedlowa w Witynach

Mieszkańcy bloków w Witynach korzystają już z nowej, przebudowanej drogi osiedlowej. Wykonawcą robót był PPH EŁMEX Sp. z o.o. z Ełku. Jezdnia, jak i chodnik, wykonane zostały z kostki brukowej. Wartość inwestycji [...]  czytaj wiecej

Mikołajkowy Bus Gminy Ełk dziś wyrusza w drogę. Po południu z prezentami dotrze do dziewięciu miejscowości

Już dziś – trzeci rok z rzędu – w drogę wyrusza Mikołajkowy Bus Gminy Ełk. Jego pasażerem będzie oczywiście Mikołaj, który przekaże mieszkańcom Gminy Ełk, a zwłaszcza dzieciom, wymarzone prezenty. [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia