Akcent i Focus zapraszają na Dożynki Gminy Ełk

Uwaga awaria! Dziś – w piątek, 30 grudnia – mogą być przerwy w dostawie wody

Z powodu awarii na sieci wodociągowej w piątek, 30 grudnia, od godz. 10-15 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Mostołty, Rymki, Białojany, Tracze. Za utrudnienia przepraszamy.  czytaj wiecej

W wieku 93 lat zmarł Pan Wacław Kułakowski, mistrz gry na cymbałach wileńskich

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Wacława Kułakowskiego, polskiego muzyka ludowego, twórcy szkółki cymbalistów wileńskich, od lat związanego z Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach [...]  czytaj wiecej

Można uzyskać dofinansowanie na demontaż azbestu – do 15 lutego 2017 roku należy złożyć wniosek

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” informuje, że mieszkańcy Gminy Ełk mogą ubiegać się o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest w ramach programu [...]  czytaj wiecej

Nowa wiata przystankowa w miejscowości Przytuły

Mieszkańcy Przytuł korzystający z transportu publicznego mają powód do zadowolenia. Na przystanku autobusowym (w kierunku Olecka) znajdującym się przy drodze krajowej nr 65 stanęła wiata przystankowa, a teren pod [...]  czytaj wiecej

W środę, 28 grudnia, przerwa w dostawie wody w 11 miejscowościach

W związku z wymianą wodomierza głównego na odcinku Ełk – Straduny informujemy o przerwie w dostawie wody w środę, 28 grudnia 2016 r., w godz. 9-10 w miejscowościach: Siedliska, Wityny, Oracze, Miluki, Straduny, [...]  czytaj wiecej

Nowe, specjalistyczne pojazdy w Zespole Usług Gminnych

Zespół Usług Gminnych poszerza park maszynowy. Trzy nowe, specjalistyczne sprzęty z końcem roku trafią do ZUG-u. Na ich zakup Gmina Ełk przeznaczyła ok. 880 tys. zł. Do specjalistycznego wyposażenia zespołu [...]  czytaj wiecej

Plac zabaw w Nowej Wsi Ełckiej jest już gotowy

Dzieci z Nowej Wsi Ełckiej mają powód do zadowolenia. W ich miejscowości oddano do użytku nowy plac zabaw. Pieniądze na ten cel pochodziły z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem [...]  czytaj wiecej

Rozbudowano sieć wodociągową we wsi Mącze

Gmina Ełk ma na koncie kolejną gminną inwestycję. W grudniu 2016 roku zakończyła się rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mącze. Dzięki temu nowo powstałe budynki mieszkalne we wsi mogą zostać podłączone do [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 23 grudnia

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. ujemnych temperatur, opadów [...]  czytaj wiecej

Finał konkursu o szkodliwości dopalaczy – 50 dzieci odebrało nagrody

Znamy już laureata, a raczej laureatkę, konkursu plastycznego „Szkodliwe działanie środków uzależniających” zorganizowanego przez Gminę Ełk. Spośród 50 prac, przygotowanych przez uczniów z sześciu gminnych szkół, [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia