Akcent i Focus zapraszają na Dożynki Gminy Ełk

Tu otrzymasz nieodpłatną pomoc prawną

W budynku Urzędu Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A oraz w Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach, ul. Michała Kajki 10/3, działają Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W Urzędzie Gminy Ełk prawnicy przyjmują: [...]  czytaj wiecej

„Na własne konto” – ferie zimowe z ekonomią w roli głównej w gimnazjum w Stradunach

Gmina Ełk podpisała z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu ” Na własne konto”. Projekt będzie realizowany w pierwszym tygodniu ferii zimowych (od [...]  czytaj wiecej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Gminie Ełk

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Wśród 125 tys. wolontariuszy w całej Polsce, siedmiu z nich zbierało pieniądze w Gminie Ełk, a dokładnie na ulicach Stradun. Akcja w Stradunach rozpoczęła się [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 20 stycznia

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. ujemnych temperatur, opadów [...]  czytaj wiecej

Porozumienie w sprawie budowy ścieżek rowerowych

Wójt Tomasz Osewski podpisał porozumienie intencyjne w sprawie budowy ścieżek rowerowych, które mają powstać między innymi na terenie Gminy Ełk. Porozumienie, które podpisała zarówno Gmina Ełk, jak i Miasto Ełk, [...]  czytaj wiecej

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w związku z ptasią grypą

Z uwagi na zagrożenie ptasią grypą podtypu H5N8, Urząd Gminy Ełk i Henryk Kołyszko, Powiatowy Lekarz Weterynarii zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w środę, 18 stycznia, o godz. 14 w sali konferencyjnej UG [...]  czytaj wiecej

Badanie mięsa zwierząt w kierunku włośnicy – wyznaczono lekarza weterynarii w Gminie Ełk

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku informuje, że do przeprowadzania badania mięsa, w tym do badania w kierunku włośnicy, wyznaczony został na terenie Gminy Ełk następujący lekarz weterynarii: Małgorzata [...]  czytaj wiecej

Związek rolników i kółka rolnicze zapraszają dzieci na zimowy wypoczynek

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Olsztynie organizuje zimowisko dla dzieci w wieku 8 – 16 lat w Zakopanym od 23 stycznia do 5 lutego 2017 roku. Dzieci zostaną zakwaterowane [...]  czytaj wiecej

Apel do hodowców drobiu dotyczący ognisk ptasiej grypy – szczególne środki ostrożności

W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie Polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii oraz Wojewoda Wamińsko-Mazurski apelują do hodowców drobiu o [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 13 stycznia

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. ujemnych temperatur, opadów [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia