Akcent i Focus zapraszają na Dożynki Gminy Ełk

Na sprzedaż nieruchomość na terenie Ełku przy osiedlu „Konieczki”

Gmina Ełk posiada do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane położone na terenie obrębu 2-Ełk 2 miasta Ełku: – działka nr 2861/5 o pow. 0,7011 ha, – działka nr 2861/6 o pow. 0,5196 ha, – [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 10 lutego

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. ujemnych temperatur, opadów [...]  czytaj wiecej

Wyjazd rolników na targi w Ostródzie – Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ełku przyjmuje zgłoszenia

Zarząd Expo Mazury, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zapraszają na Targi Hodowlane Zagroda oraz Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Wydarzenie [...]  czytaj wiecej

PRZYPOMINAMY – 15 lutego mija termin składania wniosku o dofinansowanie na usunięcie azbestu

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” informuje, że mieszkańcy Gminy Ełk mogą ubiegać się o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest w ramach programu [...]  czytaj wiecej

Atrakcyjne działki na sprzedaż w Gminie Ełk – obniżki nawet do -40 proc.

Gmina Ełk oferuje na sprzedaż atrakcyjne działki położone w obrębach Bartosze, Barany i Szeligi – Buczki po znacznej obniżce cen.   Obręb BARANY – OBNIŻKA CEN DZIAŁEK  – 40 proc. !!! Nieruchomości [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 3 lutego

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. ujemnych temperatur, opadów [...]  czytaj wiecej

Informacja dotycząca odczytu wodomierzy

Od 1 stycznia 2017 roku odczyty wodomierzy przez pracowników Urzędu Gminy Ełk odbywać się będą według ustalonych harmonogramów z podziałem na rejony. Odczyty wykonywane są: co 3 miesiące – dla odbiorców [...]  czytaj wiecej

Podstawówka w Mrozach Wielkich wśród placówek wyróżnionych Certyfikatem Zielonej Flagi

Kapituła Programu Szkół dla Ekorozwoju przyznała Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich certyfikat Zielonej Flagi oraz Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej za rok szkolny 2015/16. Tytuł [...]  czytaj wiecej

„Bezpieczne ferie 2017” w Gminie Ełk

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach wiedzą, jak bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii. Jeszcze przed ich rozpoczęciem z dziećmi spotkał się Artur Czuper, policjant z Komendy Powiatowej Policji w Ełku. [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 27 stycznia

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. ujemnych temperatur, opadów [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia