Akcent i Focus zapraszają na Dożynki Gminy Ełk

Ruszył nowy program EWA prowadzony przez WFOŚiGW – wnioski można składać od 1 marca

Wójt Tomasz Osewski, w związku z uruchomieniem nowego Programu Priorytetowego EWA prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zaprasza mieszkańców Gminy Ełk do składania [...]  czytaj wiecej

Program usuwania Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ełk – prosimy mieszkańców o współpracę

W związku z przystąpieniem do opracowania Programu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Ełk, wójt Tomasz Osewski  zwraca się do mieszkańców z prośbą o przekazanie informacji o miejscach, w których rośnie [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 3 marca

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. ujemnych temperatur, opadów [...]  czytaj wiecej

Plan dowozu na zajęcia sportowe w sobotę, 25 lutego

W Gminie Ełk realizowany jest projekt „Zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych na terenie Pojezierza Ełckiego”. W jego ramach dzieci i młodzież z terenu Gminy Ełk, z klas IV-VI podstawówki i I-III [...]  czytaj wiecej

Na najwyższym podium gimnazjum z Nowej Wsi Ełckiej i podstawówka ze Stradun

W Stradunach odbyły się Mistrzostwa Gminy Ełk  Szkół Podstawowych i Gimnazjów w halowej 5-osobowej  piłce nożnej. Patronat honorowy nad imprezą objął wójt Tomasz Osewski. Organizatorem mistrzostw była Gmina Ełk i [...]  czytaj wiecej

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ogniska ptasiej grypy

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że pięćdziesiąte drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym około 81 000 sztuk drobiu (indyki, kury), położonym w gminie [...]  czytaj wiecej

Już jutro, w czwartek, 23 lutego, zabawa dla najmłodszych! Zapraszamy do Stradun na Bal Karnawałowy

Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach zaprasza dzieci z całej gminy na Bal Karnawałowy! Zabawa rozpocznie się w czwartek, 23 lutego, o godz. 17. W programie m.in. różnego rodzaju zabawy i gry. Wstęp wolny!  czytaj wiecej

Drogi podatniku! Zobacz, jak wygląda nowy wzór decyzji podatkowej

Nowy wzór decyzji podatkowej obowiązujący w Gminie Ełk został wprowadzony w związku z uruchomieniem nowego systemu podatkowego, nad którym od kilku miesięcy pracowali pracownicy Urzędu Gminy Ełk. System ten [...]  czytaj wiecej

Od dzisiaj dyżury w Gminie Ełk w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, to coroczna akcja zwracająca uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku zorganizował dyżury specjalistów, [...]  czytaj wiecej

Nowoczesny, innowacyjny system podatkowy w Gminie Ełk – umożliwia m.in. szybkie płatności mobilne

Po kilku miesiącach intensywnej pracy pracowników Urzędu Gminy Ełk ruszył nowy system podatkowy w Gminie Ełk. System ten obsługuje sprawy związane m.in z naliczaniem podatków od osób fizycznych, podatków od osób [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia