Akcent i Focus zapraszają na Dożynki Gminy Ełk

Zapraszamy na II Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Selment Wielki o Puchar Wójta Gminy Ełk

Gmina Ełk oraz Jednostka Ratownictwa Wodnego OSP Szeligi zapraszają żeglarzy do udziału w II Regatach o Błękitną Wstęgę Jeziora Selment Wielki o Puchar Wójta Gminy Ełk. Regaty odbędą się w najbliższą sobotę, 21 [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. do 20 lipca

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG GE Sp. z o.o. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych i bieżących potrzeb [...]  czytaj wiecej

Wracają autobusy MZK na trasę Ełk – Szeligi – Buczki

Dobra wiadomość dla mieszkańców sołectwa Szeligi – Buczki, którzy korzystają z autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ełku. – Od piątku, 13 lipca 2018 roku zostanie przywrócone kursowanie autobusów MZK [...]  czytaj wiecej

Wyremontowali schody i pomost, ułożyli kostkę pod wiatami przystankowymi

Pracownicy Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. dbają o to, aby systematycznie poprawiał się stan infrastruktury gminnej. Pracownicy ZUG widoczni są niemal w każdym zakątku naszej gminy. Najwięcej czasu [...]  czytaj wiecej

Otwarcie plaży w Nowej Wsi Ełckiej

Już w najbliższy wtorek, 17 lipca zostanie otwarta plaża w Nowej Wsi Ełckiej. Plaża będzie funkcjonowała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia MOST, które złożyło projekt do Starostwa Powiatowego w Ełku w ramach [...]  czytaj wiecej

Gmina Ełk proponuje aktywne wakacje – obóz survivalowo-militarny

Gmina Ełk już po raz trzeci we współpracy z Jednostką Strzelecką 1007 Ełk Związku Strzeleckiego „Strzelec” – Organizacją Społeczno-Wychowawczą im. płk. Mariana Sołtysiaka ps. Barabasz, organizuje obóz [...]  czytaj wiecej

Nie chcemy w gminie nielgalnych wysypisk śmieci!

W Gminie Ełk powrócił problem z dzikimi wysypiskami śmieci. Służby Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. w ostatnim czasie stwierdziły kilka nielegalnych miejsc składowania opadów (m.in. na Konieczkach). [...]  czytaj wiecej

Konkurs dla sołectw na najciekawsze stoisko promocyjne

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski oraz Centrum Kultury Gminy Ełk zapraszają do udziału w konkursie na „Najciekawsze stoisko promocyjne sołectw Gminy Ełk”. Wszystkie sołectwa zainteresowane konkursem będą prezentować [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. do 13 lipca

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG GE Sp. z o.o. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych i bieżących potrzeb [...]  czytaj wiecej

Przerwa w dostawie prądu w Kałęczynach, Reglu, Giżach i Brodowie

PGE Dystrybucja SA informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej w Gminie Ełk. We wtorek, 17 lipca w godz. [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia