Nowe urządzenia na sieci w Nowej Wsi Ełckiej

Kolejne prace na sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ełk. Służby gminne wymieniły przepływomierz w komorze pomiarowej w Nowej Wsi Ełckiej. – Prace te zostały wykonane, ponieważ stary przepływomierz się zepsuł, [...]  czytaj wiecej

Przybędzie urządzeń przy świetlicy w Kałęczynach

Kolejna siłownia zewnętrzna w Gminie Ełk powstaje w Kałęczynach. To efekt realizacji projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” z Programu Współpracy [...]  czytaj wiecej

Aktywna tablica w Gminie Ełk

Sześć szkół z Gminy Ełk przystąpiło do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna [...]  czytaj wiecej

Koniec wakacji. Uczniowie wrócili do szkół

Ku uciesze uczniów wakacje zostały przedłużone i rok szkolny rozpoczął się dopiero 4 września. STRADUNY W Stradunach uroczystość rozpoczęła się po od odśpiewania hymnu, następnie zebranych powitał Wójt Gminy Ełk [...]  czytaj wiecej

Jak aktywność wpływa na nasze życie

Zachęcamy mieszkańców Gminy Ełk do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez trenerów sportowych oraz specjalistów medycyny sportowej. Prezentowana metodologia ma na celu przedstawienie wpływu aktywności [...]  czytaj wiecej

Tu Zagończyk, tam Wernisaż

W Stajni Relaks w Chruścielach odbyły się II Towarzyskie Zawody Jeździeckie pod patronatem Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego. O puchary i nagrody rywalizowało w skokach przez przeszkody 36 jeźdźców ze Stajni [...]  czytaj wiecej

Siłownia zewnętrzna powstaje w Stradunach

Trwa budowa kolejnej siłowni zewnętrznej w Gminie Ełk. Niebawem będzie można poćwiczyć na świeżym powietrzu na terenie przy szkole w Stradunach. To efekt realizacji projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja [...]  czytaj wiecej

Nowy rok nauki w odnowionej szkole

Rok szkolny właśnie się rozpoczął. A jeszcze w czasie wakacji, gdy szkolne korytarze świeciły pustkami, a uczniowie beztrosko wypoczywali, w Szkole Podstawowej im. rtm. W Pileckiego w Rękusach sprzęt malarski [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 8 września

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. opadów atmosferycznych, zbyt dużego [...]  czytaj wiecej

Nowy hydrant przy kościele w Stradunach

Trwa systematyczna naprawa sieci wodociągowej w Gminie Ełk. Z krajobrazu przy kościele w Stradunach zniknął już stary hydrant, który nie nadawal się już do użytku. Nowe urządzenie usprawni pracę odpowiednim służbom, [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

 

 

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia