W Oraczach już funkcjonuje nowa zasuwa

Na terenie Gminy Ełk znajduje się ok. 250 km sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, 108 przepompowni, 2 oczyszczalnie i 2 hydrofornie. Gmina przejęła zarządzanie administracją sieci wodno-kanalizacyjnymi w tym [...]  czytaj wiecej

Zakończył się remont szkoły w Chełchach

W Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach w czasie wakacji wykonano remont dachu i uszczelniono kominy. Zlikwidowano przecieki oraz uszczelniono miejsca w obrębie łączenia dachu ze ścianą. – Ten remont nie [...]  czytaj wiecej

Atrakcyjny kącik w szkole w Nowej Wsi Ełckiej

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej trafił kącik zabaw „Leo mini”. To bezpłatny dar od firmy St. Majewski Spółka Akcyjna Sp. k. – Kącik został wyposażony w wiele atrakcji, które zaciekawią [...]  czytaj wiecej

Weź udział w dożynkowym konkursie kulinarnym

Dożynki Gminy Ełk zbliżają się wielkimi krokami. Już 10 września świętować będziemy w Nowej Wsi Ełckiej. Podczas festynu integracyjnego odbędzie się konkurs kulinarny, który będzie polegał na przygotowaniu potrawy [...]  czytaj wiecej

Nowe zasuwy w Stradunach

Gminne służby wciąż unowocześniają sieć wodociągową. W ostatnim czasie na nowe zostały wymienione stare i zniszczone zasuwy. Poprzednie zasuwy zasypane były w ziemi od wielu lat, często od momentu kiedy powstawała [...]  czytaj wiecej

Jak bezpiecznie stosować leki?

Wyższa Szkoła Gospodarki oraz Urząd Gminy Ełk wspólnie z Fundacją „Obywatele Zdrowo Zaangażowani” zapraszają na bezpłatne warsztaty z zakresu bezpieczeństwa farmakologicznego. Odbędą się one w Wydziale Gospodarki [...]  czytaj wiecej

Urządzenia do ćwiczeń i plac zabaw w Siedliskach

Teren sportowo-rekreacyjny w Siedliskach zostanie ubogacony o nowe urządzenia. Wszystko dzięki realizacji projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” z [...]  czytaj wiecej

Nowe hydranty w Chruścielach, Przykopce i Szarejkach

Systematycznie poprawia się stan sieci wodociągowej w naszej gminie. Nie tylko wydłuża się ta sieć, ale także unowocześnia, przez wymianę różnych materiałów hydraulicznych. Taka wymiana usprawni pracę odpowiednim [...]  czytaj wiecej

W Płocicznie dopływ wody zostanie zamknięty

W dalszym ciągu odczuwane są skutki ubiegłotygodniowej awarii gminnego wodociągu. Służby gminne prowadzą jednak działania zmierzającej do poprawy jakości wody w sieci wodociągowej. Takie działania pozwalają [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zespołu Usług Gminnych do 1 września

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych m.in. opadów atmosferycznych, zbyt dużego [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

 

 

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia