Doskonała okazja do zaprezentowania potencjału

Z inicjatywy Caritas Diecezji Ełckiej odbyło się I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej. Współorganizatorem wydarzenia była Gmina Ełk, a jego celem było poszukiwanie perspektyw dla rozwoju i [...]  czytaj wiecej

Gminna przychodnia zdrowia – harmonogram na czerwiec

Pacjenci z Gminy Ełk mogą bezpłatnie skorzystać z usług sześciu poradni zdrowotnych. Są to poradnie: kardiologiczna, ginekologiczno-położnicza, neurologiczna, pulmonologiczna, endokrynologiczna oraz reumatologiczna. [...]  czytaj wiecej

Wmurowano kamień węgielny pod Centrum Senioralne

Osobom starszym i chorym w naszym regionie pomaga m.in. ełcka Caritas, prowadząc Dom Pomocy Społecznej „Misericordia”. Liczba miejsc w tej placówce jest jednak ograniczona, a potrzeby są coraz większe. Wychodząc [...]  czytaj wiecej

Hucznie świętowano Dzień Dziecka

1 czerwca hucznie świętowano Dzień Dziecka. Najmłodszych z gminy Ełk, miasta Ełk i całej diecezji tradycyjnie zaproszono na plac św. Jana Pawła II w Ełku, gdzie odbył się ogólnopolski festyn rodzinny. Trzynasta już [...]  czytaj wiecej

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 11.2.5 RPO

Związek ZIT MOF Ełku, w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk, ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów [...]  czytaj wiecej

Dzień Patrona połączony z festynem rodzinnym

W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach odbyły się dzisiaj (30 maja) obchody Dnia Patrona połączone z festynem rodzinnym z okazji Dni Rodziny. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 mszą św. [...]  czytaj wiecej

O przedsiębiorczości z najważniejszymi osobami w państwie

1 czerwca w Ełku kojarzy się z tradycyjnym Ogólnopolskim Festynem Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, który co roku organizuje Caritas Diecezji Ełckiej. W tym roku jednak 1 czerwca będzie w Ełku poświęcony nie tylko [...]  czytaj wiecej

Zapraszamy dzieci do wspólnego świętowania

Już w najbliższy piątek, 1 czerwca plac Jana Pawła II w Ełku zapełni się dziećmi i młodzieżą. A stanie się tak, bowiem po raz trzynasty Caritas Diecezji Ełckiej organizuje Ogólnopolski Festyn Rodzinny. Impreza [...]  czytaj wiecej

Takiego ciągnika tu jeszcze nie było

Od kilku dni o tereny zielone w gminie Ełk dba świeżo zakupiony Kubota BX231 – wszechstronny miniciągnik, idealny do profesjonalnych zastosowań. To kolejny sprzęt, który będzie obsługiwany przez pracowników [...]  czytaj wiecej

Gminne obchody Dnia Dziecka na wesoło

We wtorek, 29 maja 2018 r. w Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach odbyły się Gminne Obchody Dnia Dziecka. Centrum przygotowało wszystkim uczestnikom wiele atrakcji. Niespodziankę przygotowały również władze Gminy [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

 

 

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia