Akcent i Focus zapraszają na Dożynki Gminy Ełk

Pierwsze próby zapanowania nad łódką

W czwartek, 26 lipca 2018 r.  dzieci z transgranicznego obozu żeglarskiego w Szeligach po raz pierwszy próbowały swoich sił na łodziach typu Optymist, zakupionych z projektu „Zdrowe sąsiedztwo” w ramach programu [...]  czytaj wiecej

Przerwy w dostawie prądu w Chruścielach i Woszczelach

PGE Dystrybucja SA informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej w Gminie Ełk. W środę, 8 sierpnia w godz. [...]  czytaj wiecej

W najbliższy weekend zabawa w Woszczelach i Reglu

W lipcu i sierpniu w całej gminie odbywają się różne festyny i pikniki. – Praktycznie w każdy weekend coś się dzieje i będzie działo – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. W miniony weekend festyny integracyjne [...]  czytaj wiecej

Pilne! Przerwa w dostawie wody i zamknięta droga nie dziś, a jutro!

Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. informuje, że w związku z zaistniałą awarią na sieci wodno-kanalizacyjnej, przerwa w dostawie wody z czwartku, 26 lipca 2018 r. zostanie przesunięta na piątek, 27 lipca [...]  czytaj wiecej

Wkrótce pierwszy turnus obozu militarnego w Sajzach

Już w niedzielę, 5 sierpnia 2018 roku w ośrodku „Korol” w Sajzach, rozpocznie się pierwszy turnus 8-dniowego obozu survivalowo-militarnego, organizowany przez Gminę Ełk. Do uczestników kierujemy ważne [...]  czytaj wiecej

Rozpoczął się międzynarodowy obóz żeglarski

We wtorek, 24 lipca 2018 r. rozpoczął się transgraniczny, polsko-litewski obóz żeglarski w Szeligach, w którym uczestniczą dzieci z Gminy Ełk oraz z Trok. 30-osobowa grupa dzieci weźmie udział w warsztatach [...]  czytaj wiecej

Konkurs „Twoja ulubiona trasa rowerowa”

Czy są wśród nas entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez [...]  czytaj wiecej

Przerwy w dostawie prądu w Chojniaku, Piaskach, Rydzewie i Stradunach

PGE Dystrybucja SA informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej w Gminie Ełk. W piątek, 3 sierpnia w godz. [...]  czytaj wiecej

Nowe hydranty w Woszczelach i Chełchach

Poprawia się stan sieci wodociągowej w gminie. Systematycznie wymieniane są różne materiały hydrauliczne, a także przybywa nowych. Taka wymiana i rozbudowa usprawni pracę odpowiednim służbom, zwłaszcza w sytuacjach [...]  czytaj wiecej

II Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Selment Wielki

Gmina Ełk oraz Jednostka Ratownictwa Wodnego OSP Szeligi zorganizowały II Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Selment Wielki o Puchar Wójta Gminy Ełk.  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ug@elk.gmina.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@elk.gmina.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia