Bezpłatne zajęcia na basenie – plan dowozów

Gmina Ełk, we współpracy z Gminnym Zrzeszeniem LZS w Ełku, realizuje program „Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jako próba wszechstronnego uaktywnienia sportowego dzieci i [...]  czytaj wiecej

Gminna przychodnia zdrowia – harmonogram na maj

Pacjenci z Gminy Ełk mogą bezpłatnie skorzystać z usług sześciu poradni zdrowotnych. Są to poradnie: kardiologiczna, ginekologiczno-położnicza, neurologiczna, pulmonologiczna, endokrynologiczna oraz reumatologiczna. [...]  czytaj wiecej

Wójt Gminy Ełk przyznał granty organizacjom pozarządowym

Rozstrzygnięty został otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2018 roku. Wybrano oferentów, którzy zrealizują zadania w zakresie: pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury [...]  czytaj wiecej

Mieszkańcu Gminy Ełk, wypełnij ankietę!

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) – gminy prowadzą ewidencję: zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu [...]  czytaj wiecej

Przyspieszają prace na drodze Ełk – Szeligi – Buczki

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski zapoznał się ze stanem prac na jednej z ważniejszych gminnych inwestycji, czyli przebudowie drogi Ełk – Szeligi – Buczki. Powstaje ciąg pieszo-rowerowy, a parking przy plaży w Szeligach [...]  czytaj wiecej

Most jak malowany

Na terenie Gminy Ełk prace remontowe i porządkowe przeprowadzają pracownicy Zakładu Usług Gminnych. W ostatnim czasie ZUG odmalował m.in. mosty w Nowej Wsi Ełckiej i Baranach.  czytaj wiecej

Rowy melioracyjne i obowiązek ich utrzymania

Do końca 2017 r. obowiązywała ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, która regulowała wszelkie sprawy związane z gospodarowaniem wodami, w tym m.in. korzystanie z wód, zarządzanie zasobami wodnymi oraz [...]  czytaj wiecej

Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy oraz słuchu

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski oraz Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy zapraszają na bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy oraz słuchu osoby powyżej 30. roku życia. Badania będą miały miejsce we wtorek, 8 [...]  czytaj wiecej

Nowy przewodniczący Rady Przedsiębiorczości

Zarząd Rady Przedsiębiorczości Gminy Ełk wybrał dzisiaj nowego przewodniczącego. Przypomnijmy, że dotychczasowym przewodniczącym organu konsultacyjno-opiniodawczego Wójta Gminy Ełk, był Janusz Kantowicz, który zmarł [...]  czytaj wiecej

Zatroszczmy się o Ziemię

Centrum Kultury Gminy Ełk filia w Nowej Wsi Ełckiej (ul. Małeckich 30) zaprasza dzieci (powyżej 8 lat) na zajęcia pt. „Pani Ziemia”, które odbędą się 25 kwietnia w godz. 16.00-18.00. W programie [...]  czytaj wiecej

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia