Ósmy Marsz dla Życia i Rodziny

Po raz ósmy ulicami Ełku przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Tegoroczna edycja, nad którą patronat honorowy objął Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski zgromadziła ok. 200 osób. Korowód marszowy wystartował sprzed obelisku [...]  czytaj wiecej

Masz aparat lub telefon? Rób zdjęcia i zgłoś się do konkursu!

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski zaprasza uczniów ze szkół, które funkcjonują w naszej gminie do udziału w konkursie fotograficznym. – Teraz praktycznie każdy ma dobry aparat w telefonie i niemal codziennie styka [...]  czytaj wiecej

Bezpłatne półkolonie dla dzieci z terenów wiejskich

Gmina Ełk, we współpracy z Gminnym Zrzeszeniem LZS w Ełku, przygotowała 140 miejsc na bezpłatnych półkoloniach, które rozpoczną się 18 lipca i potrwają do 28 lipca. W wypoczynku udział wziąć mogą dzieci rolników i [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. do 15 czerwca

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG GE Sp. z o.o. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych i bieżących potrzeb [...]  czytaj wiecej

Przerwa w dostawie wody w Prostkach, Mrozach, Reglu, Regielnicy i Kałęczynach

W związku z wymianą zasuw na sieci wodociągowej w środę, 13 czerwca 2018 r. w godz. 8.00-13.00, w miejscowościach: Prostki, Mrozy Wielkie, Regiel, Regielnica, Kałęczyny nastąpi przerwa w dostawie wody. Za [...]  czytaj wiecej

W trosce o bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci

Adam Sekściński, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w trosce o bezpieczeństwo wystosował list do rolników i dzieci. – Zachęcam mieszkańców Gminy Ełk do zapoznania się z tym ważnym apelem o [...]  czytaj wiecej

Dzieciaki! Spełniajcie swoje marzenia

„Nikt nie rodzi się mistrzem. Stajemy się nim poprzez ciężką pracę…” – takim zdaniem rozpoczął rozmowę z uczniami Szkoły Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Rękusach Piotr Kuryło, ultramaratończyk, który odwiedził [...]  czytaj wiecej

Najlepsza drużyna to moja rodzina…

Pod hasłem „Najlepsza drużyna to moja rodzina” społeczność Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej bawiła się na festynie zorganizowanym w ramach obchodów Dni Rodziny. Patronat honorowy nad [...]  czytaj wiecej

Pobiegli dla Pileckiego

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w sposób szczególny postanowili uczcić pamięć patrona swojej szkoły. W roku, gdy Polska świętuje stulecie odzyskania niepodległości, obchody przybrały wyjątkowo [...]  czytaj wiecej

Harmonogram robót drogowych i prac Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. do 8 czerwca

Przedstawiamy harmonogram planowanych robót drogowych i prac wykonywanych przez ZUG GE Sp. z o.o. UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych i bieżących potrzeb [...]  czytaj wiecej

Ochrona Danych Osobowych

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem jest Wójt Gminy Ełk

Adres siedziby administratora danych: ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 3. ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 1. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 3. ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 1. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwis SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
 2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 4. przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

 1. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

 

 

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia