Mięśnie rosną, a kondycja ulega poprawie

W ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w Kałęczynach, Stradunach i [...]  czytaj wiecej

Chcesz wyciąć drzewo? Musisz to zgłosić!

Przypominamy, że właściciel posesji musi poinformować Urząd Gminy, jeśli chce się pozbyć drzewa ze swojej działki. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu kary grzywny. Zgłoszenie w Urzędzie Gminy jest obowiązkowe. Po [...]  czytaj wiecej

W Siedliskach jest już woda w kranach

Awaria wodociągu w Siedliskach została już usunięta. Jak informuje Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o., udało się szybciej niż zakładano dokonać naprawy i mieszkańcy mają już dostęp do bieżącej wody z [...]  czytaj wiecej

Szkolenie dla rolników dotyczące PROW 2014-2020

Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ełku zapraszają na szkolenie, które będzie dotyczyło Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. – Zajmiemy się [...]  czytaj wiecej

Awaria. Przerwa w dostawie wody w Siedliskach

Dzisiaj w nocy w Siedliskach wystąpiła awaria wodociągu. Pierwsi o tym fakcie dowiedzieli się mieszkańcy Siedlisk, którzy zapisali się do sms-owego systemu ostrzegania i informowania Gminy Ełk za pośrednictwem [...]  czytaj wiecej

Dziury łatane mimo zimy

Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Spółka z o. o. dba o prawidłowe wykonywanie wielu zadań własnych Gminy Ełk. W tym m.in. odpowiada za zimowe utrzymanie dróg. – Mimo trwającego okresu zimowego Zakład Usług [...]  czytaj wiecej

Podsumowanie dwóch lat działalności Senator RP

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kopiczko przesłała do Tomasza Osewskiego, Wójta Gminy Ełk list, w którym w kilku słowach podsumowała minione dwa lata działalności parlamentarnej. Zachęcamy do zapoznania [...]  czytaj wiecej

Przerwy w dostawie prądu w Stradunach, Oraczach, Woszczelach i Chrzanowie

PGE Dystrybucja SA informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej w Gminie Ełk. W najbliższy czwartek, 8 lutego w [...]  czytaj wiecej

Nie czekaj w kolejkach do lekarza! Sześć bezpłatnych poradni i wiele badań dla mieszkańców Gminy Ełk

Na pacjentów z Gminy Ełk czeka w tym roku aż sześć poradni zdrowotnych. Do funkcjonujących już w ubiegłym roku poradni kardiologicznej, ginekologiczno-położniczej, neurologicznej i pulmonologicznej doszły dwie [...]  czytaj wiecej

ZUG wykonał odwodnienie drogi w Bartoszach

Od miesiąca funkcjonuje Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Spółka z o. o. Przedmiotem działalności ZUG jest wykonywanie powierzonych spółce zadań własnych Gminy Ełk, w zakresie wskazanym przez Gminę. W szczególności [...]  czytaj wiecej

X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia