ofeta-inwestycyjna-gminy-elk-nowa_strona_3

ofeta-inwestycyjna-gminy-elk_strona_2

ofeta-inwestycyjna-gminy-elk_strona_4

ofeta-inwestycyjna-gminy-elk_strona_5

ofeta-inwestycyjna-gminy-elk_strona_6
OFERTA

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone na terenie obrębu 2-Ełk 2 miasta Ełku:

– działka nr 2861/5 o pow. 0,7011 ha,

– działka nr 2861/6 o pow. 0,5196 ha,

– działka nr 2861/7 o pow. 0,4265 ha,

– działka nr 2861/8 o pow. 0,5178 ha,

– działka nr 2861/9 o pow. 0,4234 ha,

– działka nr 2861/10 o pow. 0,4705 ha,

– działka nr 2861/11 o pow. 0,4187 ha,

– działka nr 2861/12 o pow. 0,4294 ha,

– działka nr 2861/13 o pow. 0,4187 ha,

– działka nr 2861/14 o pow. 0,4471 ha,

– działka nr 2861/15 o pow. 0,5587 ha,

– działka nr 2861/16 o pow. 0,7724 ha,

– działka nr 2861/17 o pow. 0,4303 ha,

– działka nr 2861/18 o pow. 0,4709 ha,

– działka nr 2861/20 o pow. 0,6691 ha stanowi drogę wewnętrzną.

Powyższe działki posiadają łączną powierzchnie 7,6742 ha.

kon 1

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Obwodnica Północna” zatwierdzonym uchwałą nr X.98.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2011 r. nieruchomości powyższe stanowią tereny handlu z dopuszczeniem usług miastotwórczych.

kon 2

W najbliższej okolicy znajdują się bloki mieszkalne oraz przedsiębiorstwa.

kon 3

kon 4

Dopuszcza się następujące rodzaje podstawowej działalności gospodarczej:

  • handel detaliczny, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2
  • handel hurtowy;
  • usługi związane z prowadzeniem stacji diagnostyki samochodowej;
  • usługi związane z prowadzeniem warsztatów samochodowych autoryzowanych przez producentów samochodów, o liczbie stanowisk naprawczych nie przekraczającej 4;
  • usługi związane z prowadzeniem miejsc obsługi podróżnych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 5 stycznia 2017 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A

Cena wywoławcza została obniżona o 19 proc. i wynosi: 14 663 600,10 zł netto

Wadium należy wpłacać do 30 grudnia 2016 roku

Wadium w wysokości: 740 000,00 zł

Szczegółowe informacje odnośnie przetargów można uzyskać

w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Ełk,

telefon 87 619 45 20

 

 

 


image_pdfimage_print
X
Dane osobowe
Wyślij
Dane wydarzenia