Nowość w programie opieki nad zwierzętami


Gmina Ełk, jak co roku, zobowiązana jest uchwalić program dotyczący opieki nad zwierzętami.
– Program reguluje zarówno postępowanie związane z bezdomnymi zwierzętami, jak i zwierzętami hodowlanymi – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – W tym roku chcemy po raz kolejny wprowadzić dopłatę do sterylizacji kotów, ale także i pewną nowość, czyli dopłatę do sterylizacji psów. Pozwoli to na zmniejszenie bezdomności wśród kotów i psów, co za tym idzie w najbliższych latach zmniejszyć populację odławianych zwierząt.

Gmina Ełk zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych psów i kotów i ich utrzymanie ze schroniskiem w Radysach, wsi położonej w gminie Biała Piska. Jeśli chodzi o opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z gatunku bydło domowe, to zajmie się tym gospodarstwo rolne Mariusza Cebeterewicza w Przykopce, zaś opiekę nad koniowatymi zapewni gospodarstwo rolne Kazimierza Iwaszko w Chełchach.

W sumie na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018 zapisano w budżecie Gminy Ełk kwotę 184 tysięcy złotych.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/nowosc-w-programie-opieki-nad-zwierzetami/