Nie żyje Janina Słomkowska


Z głębokim smutkiem i żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Janiny Słomkowskiej

– wieloletniej Skarbnik Gminy Ełk.

 

Pogrążonej w żałobie

Rodzinie i Bliskim

składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

 

Mirosław Radywoniuk                                                     Tomasz Osewski

Przewodniczący Rady Gminy Ełk                                     Wójt Gminy Ełk

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/nie-zyje-janina-slomkowska/