Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – Poddziałanie 11.1.3 RPO

1 marca 2018, godz. 14:42 (Aktualizacja: 1 marca 2018, godz. 14:43)

Związek ZIT MOF Ełku, w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk, ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:  2 marca 2018 r. – 10 kwietnia 2018 r. Ogólna pula środków: 2 441 623,44 zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: TYP 1: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla projektów OPS i PCPR; 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i podmiotów niepublicznych. TYP 2: 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; W przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych..

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184/240, e-mail: zit@um.elk.pl. Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku – kliknij tutaj.

 

 

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o rokowaniach Gmina Ełk – piękna i zadbana JPK zgłoś awarię ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy