Nabór wniosków dotyczących infrastruktury drogowej


Związek ZIT MOF Ełku, w skład którego wchodzą Gmina Ełk i Miasto Ełk, ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 7.2.3. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWM.07.02.03-IZ.00-28-001/19).

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 1 października – 31 października 2019 r. Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl.

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/nabor-wnioskow-dotyczacych-infrastruktury-drogowej/