Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

10 kwietnia 2018, godz. 14:57 (Aktualizacja: 11 kwietnia 2018, godz. 15:40)

Wójt Gminy Ełk ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2018 roku  w zakresie: pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w ww. zakresie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zarządzenie

załącznik do zarządzenia

image_pdfimage_print

Zaproszenie na Dożynki 2018 Oświetlenie uliczne zgłoś awarię ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Reprezentacja Gminy Ełk w Senacie RP Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy