Można złożyć wniosek o stypendium szkolne

8 września 2017, godz. 10:10 (Aktualizacja: 8 września 2017, godz. 10:38)

Przed kilkoma dniami rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. Przypominamy o możliwości składania wniosków na stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na jedna osobę nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto).

– O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Ełk, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz studium – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek: rodziców, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia/słuchacza, dyrektora szkoły oraz z urzędu. Druk wniosku jest do pobrania w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk oraz w gminnych szkołach.

– Ważną informacją dla wnioskodawców jest fakt, że świadczenie wychowawcze z tytułu programu 500+ nie wlicza się do dochodu mającego wpływ na przyznanie stypendium szkolnego – dodaje Tomasz Osewski.

Wnioski należy złożyć do 15 września 2017 roku w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, pok. 15, I piętro w godz. 7.15 do 15.15 (we wtorek w godz. 8.00-18.00). Informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem telefonu: 87 619 45 90.

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o rokowaniach Gmina Ełk – piękna i zadbana JPK zgłoś awarię ceidg Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk – Dożynki Straduny 2016 Pierwszy krok w ramach współpracy pomiędzy gruzińską Gminą Gori a Gminą Ełk Rodzina 500+ Wspólna konferencja Pani Senator Magorzaty Kopiczko i Pana Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego – 03.03.2016 Baner-prawy