Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”
Fotografie wykonali uczestnicy konkursu - „Gmina Ełk w obiektywie”

Można już składać wnioski o żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Ełk

29 sierpnia 2016, godz. 11:45 (Aktualizacja: 29 sierpnia 2016, godz. 11:46)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku informuje mieszkańców Gminy Ełk, że od sierpnia 2016 roku, został uruchomiony Podprogram 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram będzie realizowany do końca czerwca 2017 roku.

Osoby i rodziny, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. o dochodzie nieprzekraczającym 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej – 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł dla osoby w rodzinie – mogą zostać objęte pomocą żywnościową.

Pracownicy socjalni Ośrodka wydają skierowania (załącznik nr 5 i oświadczenie część B) do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2016.

Na terenie Gminy Ełk wydawaniem artykułów żywnościowych dla mieszkańców z miejscowości: Kałęczyny, Koziki, Regiel, Regielnica, Sordachy i innych okolicznych wsi zajmuje się Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Regielnicy.

logo program żywnościowy

image_pdfimage_print

50plus Klub Senior+ Andrzej Duda w Chełchach Lider Rozwoju Regionalnego 2019 Tomasz Osewski członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich RP Ełcki Bocian 2019 Zbadaj swój kręgosłup! Certyfikat dla Gminy Ełk 3maja zgłoś awarię