Minister Maksymowicz odwiedził Gminę Ełk i dwa szpitale


Wojciech Stefan Maksymowicz, neurochirurg, profesor nauk medycznych, który w latach 1997–1999 był ministrem zdrowia i opieki społecznej, zaś od bieżącego roku jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odwiedził Gminę Ełk.

– Gmina Ełk jest bardzo dobrym przykładem na mądry, zrównoważony rozwój – powiedział prof. Wojciech Maksymowicz. – Godne podkreślenia i pochwały są programy w zakresie ochrony zdrowia, na które pozyskiwane są środki zewnętrzne, chociażby ten dotyczący przeciwdziałania schorzeniom kręgosłupa.

Minister pochwalił także gminny program „50 plus”, który został niedawno wprowadzony, a wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Ułatwi on seniorom zakup leków, poprzez dopłaty 200, 300 lub 400 złotych (w zależności od wysokości dochodów).

– Należy tu pochwalić pana Wójta Tomasza Osewskiego za tego typu inicjatywy, które znakomicie uzupełniają programy rządowe – dodał Wojciech Maksymowicz.

Profesor odwiedził także dwa szpitale – ełcką filię 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, a także szpital „Pro-Medica” na ul. Baranki w Ełku. Poinformował władze szpitali i naczelne pielęgniarki o zmianach, które nastąpią w sferze edukacji, czyli utworzeniu w ełckiej filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego kierunku pielęgniarstwo. Zadeklarował także pomoc w kwestii zaadoptowania jednego z pokoszarowych budynków przy ul. Kościuszki na lokale mieszkalne dla przyszłych studentów.

Link do artykułu: https://elk.gmina.pl/minister-maksymowicz-odwiedzil-gmine-elk-i-dwa-szpitale/