Miliony na dofinansowanie projektów społecznych w 2019 roku


W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przewidziana jest wyodrębniona pula środków finansowych na realizację projektów na terenie Gminy Ełk i miasta Ełku. W 2019 r. na dofinansowanie projektów społecznych przewidziane jest 10,7 mln zł. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Związku ZIT MOF Ełk, działającym przy Urzędzie Miasta Ełku, ul. Małeckich 3/12, tel. 87 73 26 240, zit@um.elk.pl.

W przypadku zamiaru ubiegania się o dofinansowanie w którymś z przyszłorocznych konkursów będziemy wdzięczni na przesłanie na adres e-mail: zit@um.elk.pl podstawowych informacji o projekcie (tytuł, podmiot realizujący, szacunkowy koszt, liczba osób objętych wsparciem). Pomoże to w prawidłowym zaplanowaniu konkursów oraz przygotowaniu odpowiedniego wsparcia doradczego dla wnioskodawców.

Dofinansowanie unijne dla projektów społecznych w ramach ZIT Ełk w 2019 r.

Link do artykułu: http://elk.gmina.pl/miliony-na-dofinansowanie-projektow-spolecznych-w-2019-roku/